خدمات سپاهان همراه


سلام
ممنون که ما را در جهت بهبود خدمات همراهی می‌کنید.
برای شرکت در قرعه‌کشی بزرگ لطفا به سوالات با دقت پاسخ‌ دهید.


از کدام یک از خدمات ما در سپاهان همراه استفاده نموده‌اید؟

به دقت در انجام عملیات مربوطه از ۰ تا ۱۰ چه امتیازی می‌دهید؟

به کیفیت انجام خدمات از ۰ تا ۱۰ چه امتیازی می‌دهید؟

به زمان و سرعت ارسال کالا از ۰ تا ۱۰ چه امتیازی می‌دهدید؟

از ۰ تا ۱۰ چقدر احتمال دارد خدمت ما را به دوستان و آشنایان معرفی کنید؟

به میزان مناسب بودن هزینه انجام خدمات از ۰ تا ۱۰ چه امتیازی می‌دهید؟

به میزان سهولت دسترسی و پشتیبانی کارشناسان فروش از ۰ تا ۱۰ چه امتیازی می‌دهید؟

نحوه آشنایی شما با شرکت ما از چه طریقی بوده است؟